This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
questus Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne CIM
91-811 Łódź,
Organizacji WiN 83 7,
Poland
Contact person
questus questus
questus@interia.pl
Phone: 42 662 00 07


https://questus.pl/

Analizę SWOT stosuje mnóstwo firm. Pozwala ona skonfrontować ze sobą pozytywne i negatywne czynniki wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa. Każda litera wyrazu SWOT określa cztery kategorie czynników strategicznych. „S” odpowiada angielskiemu słowu Strengths, czyli mocnym stronom, „W” jak Weaknesses oznaczające słabe strony, „O” oznacza Opportunities, czyli szanse. „T” jest skrótem od Threats, czyli zagrożeń. Taką analizę w swoich działaniach podejmuje questus. Więcej na: https://questus.pl/blog/analiza-swot-na-czym-polega-i-kiedy-ja-stosowac/

CPV


  • Education and training services
Time limit for receipt of offers
11.08.2020
Valid from
13.02.2020
Industries

More offers and tenders