Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNAMIBIA

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marlena Wysocka | 2016-04-27 12:13:05
namibia, wizyta biznesowa, współpraca, misje gospodarcze, handel, górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, usługi, w tym sektor usług turystycznych, transfer umiejętności, wiedzy i technologii.

Namibia

 

W dniach 18 – 21 kwietnia br., kierownik WPHI A. Krężel wziął udział w wizycie ambasador A. Raduchowskiej-Brochwicz w Windhoek, stolicy Namibii. Podczas wizyty przeprowadzono rozmowy w Ministerstwach Spraw Zagranicznych, Industrializacji, Handlu i Rozwoju Średnich i Małych Przedsiębiorstw, Górnictwa, Pracy i Transportu, a także w Izbie Górniczej oraz w Izbie Przemysłowo Handlowej Namibii.

W spotkaniu w MSZ Namibii z wiceministrem spraw zagranicznych Dr Peya Mushelenga uczestniczyli również odpowiadająca za współpracę z Polską Auguste Nyambali-Hategekimana z departamentu Współpracy Dwustronnej, kierownik WPHI A. Krężel oraz Dr K. Bielaj. Pani Ambasador poinformowała, iż celem jej obecnej wizyty w Namibii jest nadanie nowego impulsu w relacjach dwustronnych ze szczególnym uwzględnieniem relacji gospodarczych. Ponieważ bilans wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami jest relatywnie niewielki, promocja polskiej oferty handlowej w Namibii ma na celu zwiększenie zainteresowania tym rynkiem wśród polskich przedsiębiorców. Wiceminister SZ Mushelenga poinformował, iż Namibia zmaga się ze skutkami suszy, która ma negatywny wpływ na sytuację w rolnictwie, będącym jednym z głównych sektorów gospodarki oprócz górnictwa, które jest najważniejszym sektorem przemysłu. Podkreślono, iż wśród głównych towarów, jakie są eksportowane do Polski znajdują się produkty rolno-spożywcze, w tym winogrona i ryby, a Polska sprzedaje meble, w tym specjalistyczne dla szpitali, a także maszyny i urządzenia. Stwierdzono, iż obecnie ramy prawne dla rozwoju handlu stanowią umowa z Kotonu, a także Umowa o Partnerstwie Gospodarczym (EPA), która od roku jest gotowa do podpisu. Aktualnie nie mamy porozumień bilateralnych. Podkreślono ważną pozycję Namibii w regionalnej współpracy gospodarczej, szczególnie w ramach SADC i SACU. Uzgodniono, iż strona namibijska przygotuje projekt umowy o dwustronnych konsultacjach politycznych. Namibia jest gotowa rozważyć możliwość wsparcia kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wyrażono również zainteresowanie podjęciem współpracy pomiędzy uczelniami w obu krajach kształcących inżynierów metalurgów, geologów oraz inżynierów górnictwa i budownictwa lądowego.

W trakcie spotkania w Ministerstwie Pracy i Transportu ze Stałym Sekretarzem p. Willemem Goeiemannem omówione zostały plany rozwoju systemu transportowego oraz rozwiązań logistycznych Namibii poczynając od planów dotyczących kolejnictwa, poprzez program rozwoju sieci drogowej, modernizacji lotnisk oraz rozwoju połączeń lotniczych, do planów związanych z modernizacją portów w Wolvis Bay oraz Luderitz. Program rozwoju transportu jest wpisany w Narodowy Plan Rozwoju, którego kolejny okres planowania jest obecnie w trakcie dyskusji i uzgodnień międzyresortowych. Rozwój portów przewiduje zwiększenie możliwości przeładunkowych Wolvis Bay o ponad 20%, a także pogłębienie portu w Luderitz, który obecnie jest wykorzystywane przede wszystkim przez jednostki rybołówcze. Ponadto Ministerstwo Transportu planuje realizację projektu w porcie Wolvis Bay, który ma pozwolić na zwiększenie możliwości serwisowania oraz bieżących remontów jednostek transatlantyckich. W zakresie rozwoju sieci połączeń kolejowych planowane są budowa korytarza transportowego z Botswaną, gdzie ma rozpocząć się wydobycie węgla, którego ogromne pokłady znajdują się w sąsiadującej z Namibią Botswanie. W dalszej perspektywie możliwy ma być rozwój sieci połączeń, które stworzą możliwości budowy multimodalnych centrów logistycznych. Przy czym możliwość budowy linii kolejowej w tamach korytarza Trans-Kalahari rząd Namibii widzi poprzez wykorzystanie instrumentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Tym samym oczekuje się, iż zgłoszą się inwestorzy, którzy będą w stanie włączyć się w realizację tych przedsięwzięć. Realizacja połączenia kolejowego powiązana jest także z budową terminala węglowego w Wolvis Bay. Kolejnymi projektami, jakie są w portfelu Ministerstwa jest połączenie Namibii, Botswany, Zambii i Zimbabwe rurociągiem, który umożliwiłby transport ropy naftowej z wybrzeża do pozostałych krajów niemających dostępu do morza. Tym samym rafinerie w Zambii czy Zimbabwe mogłyby zwiększyć swoje możliwości przerobu surowca. Polskie firmy powinny zwiększyć swoją obecność w regionie, jeżeli chcą wykorzystać możliwości, które będą się pojawiać poprzez ogłoszenia o przetargach, czy zaproszeniach do negocjacji. Infrastruktura transportowa jest relatywnie dobrze rozwinięta, jak na potrzeby tego 2,2 milionowego kraju, jednakże większość dróg to są drogi szutrowe, a połączenia kolejowe są niewystarczające. Główna część cargo transportowana jest na kołach. Korzystne byłoby zorganizowanie misji handlowej do Namibii, w której wzięłyby udział firmy z sektorów logistyki i transportu. Namibia jest otwarta na rozmowy dotyczące nowych technologii np. związanych z remontami cystern do przewozu kwasu siarkowego, czy do wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z budową linii kolejowych.

W spotkaniu z Prezydentem Izby Górniczej Kombadayedu Kapwanga oraz CEO Izby Vestonem Malango wzięli udział kierownik WPHI Andrzej Krężel oraz kierownik referatu polityczno-ekonomicznego dr Krzysztof Bielaj. Sektor wydobywczy jest kluczowym sektorem gospodarki Namibii. Ogromne pokłady diamentów pomiędzy Walvis Bay a Luderitz stawiają Namibię w czołówce eksporterów diamentów w świecie. Namibia znajduje się wśród dziesięciu największych producentów diamentów zajmując ósmą pozycję z 1.7 mln karatów w 2013 rok. Eksport minerałów stanowi około 50% przychodów rocznych z eksportu. Pomimo, iż sektor górniczy odgrywa tak znaczącą rolę dla gospodarki, w ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie dynamiki inwestycyjnej oraz dynamiki wzrostu. Jest to związane przede wszystkim z niskimi cenami surowców mineralnych. Namibia wydobywa głównie diamenty, uran, złoto, cynk, miedź i ołów. Wg CEO Izby aktualnie na ukończeniu jest największa kopalnia uranu na świecicie, którą budują firmy chińskie. Namibia dostarcza około 10% świtowych zasobów uranu. Przewiduje się duży popyt na uran ze względu na trwającą budowę około pięćdziesięciu elektrowni atomowych w świecie i drugie tyle w planach. Największym zagrożeniem obecnie dla działalności kopalni w Namibii jest susza. Zasoby wody, jakie mogą być wykorzystane w górnictwie kurczą się, a jest ona niezbędna do bardzo wielu procesów. Drugim największym wyzwaniem jest niedostatek energii elektrycznej. W trakcie spotkania omówiono również program dorocznej konferencji sektora namibijskiego górniczego, która odbywać się będzie w Windhoek w dniach 27 – 28 kwietnia, a w której weźmie udział przedstawiciel firmy Kopex oraz kierownik WPHI. CEO Izby jednoznacznie stwierdził, iż polskie firmy oferujące sprzęt górniczy przedsiębiorstwom górniczym w Namibii muszą konkurować z podobnymi firmami z całego świata, ponieważ nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Bliższe rozpoznanie rynku oraz postrzeganie Namibii, jako jeden z krajów Afryki Subsaharyjskiej z silnym sektorem górniczym, może być przesłanką do ewentualnego rozważania ustanowienia przedstawicielstwa przez polskie firmy w tym kraju i prowadzenia działalności we wszystkich 15 krajach SADC. RPA jest gospodarką niezwykle blisko współpracującą z Namibią, a większość firm górniczych, również z sektora usług i zapatrzenia górnictwa to firmy z RPA, lecz także obecne są również firmy brytyjskie, szwajcarskie, angolańskie, rosyjskie i chińskie. Poruszono także temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a mianowicie programów, jakie firmy górnicze wdrażają w celu szkolenia kadr oraz kształcenia przyszłych pracowników, w tym inżynierów różnych specjalności.

Spotkanie w NCCI, Izbie Przemysłowo-Handlowej Namibii z menedżerem Charity M. Mwiya. NCCI jest głównym reprezentantem sektora prywatnego w Zambii, zrzeszającym ok. 2500 firm. Przynależność do Izby nie jest obligatoryjna, tym niemniej Izba reprezentuje firmy z wszystkich sektorów gospodarki namibijskiej oraz obecna jest w każdej prowincji. Około 60 – 70 % firm to małe i średnie przedsiębiorstwa, a około 20 % to korporacje. Dorocznie wybierany jest Krajowy Zarząd Izby. Priorytetowym zadaniem NCCI jest promocja handlu i inwestycji, wspieranie firm w podejmowanie współpracy z partnerami zagranicznymi, pomoc w ustanawianiu działalności gospodarczej w Namibii typu joint venture, pomoc w wyszukaniu stosownego i wiarygodnego partnera. Izba pomaga także przy ustalaniu czy dana firma jest wiarygodna. Zajmują się także przygotowaniem misji gospodarczych zarówno wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do Namibii. W tym zakresie blisko współpracują z Namibia Investment Centre, które jest agenda Ministerstwa Industrializacji i Handlu. Otrzymują wsparcie merytoryczne i techniczne ze Stanów Zjednoczonych oraz z Niemiec. Wśród wiodących rynków wymienione zostały oprócz Niemiec, Zjednoczone Królestwo, USA, Hiszpania, Rosja, Chiny, Indie. Najważniejsze sektory gospodarki, górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, usługi, w tym sektor usług turystycznych. Ustalono, iż WPHI będzie prowadzić bezpośrednią współpracę z NCCI przy organizacji misji handlowych zarówno do Namibii, jak i do Polski. NCCI będzie również współpracować z WPHI przy działaniach matchmaking, tj. kojarzenia firm z obu krajów wyrażających gotowość do współpracy. Podkreślono, iż bezpośrednia współpraca polegać będzie również na przesyłaniu przez WPHI ofert handlowo-inwestycyjnych do NCII w Namibii, a Izba będzie wspierać WPHI w weryfikacji wiarygodności potencjalnych kontrahentów, a także potwierdzać, iż firmy mające podjąć współpracę mają oczekiwany potencjał. Wśród możliwych obszarów współpracy wymieniono transfer umiejętności, wiedzy i technologii. Ustalono, iż podjęta zostanie współpraca w związku z Międzynarodową Konferencją Inwestycyjną, która ma być współorganizowana przez NCCI w ostatnim kwartale tego roku.

W spotkaniu z ministrem górnictwa Obeth Kandjoze wzięli również udział A. Krężel, i K. Bielaj, a także asystentka Ministra Martha Kaukungwa. Minister Kanjoze przedstawił sytuację w namibijskim górnictwie. Wspomniał, iż ten ma największy udział w tworzeniu PKB Namibii. Najważniejszym surowcem naturalnym są diamenty, ale wszystkie 20 kopalń pracujących na terenie kraju ma istotne znaczenie dla gospodarki, podobnie jak działająca od 2013 roku huta miedzi Tsumeb Smelter produkująca sztabki miedzi blister. Ponadto podkreślił, iż ważna dla gospodarki kraju jest produkcja miedzi, cynku, ołowiu, cementu, a przede wszystkim uranu, który będzie wydobywany w kopalni budowanej obecnie przez firmę chińską, projekt wart ok. 129 mln USD. Namibijska firma państwowa Epangelo Mining jest właścicielem ok. 10% udziałów w tym projekcie, a chińska firma państwowa China Guangdong Nuclear Power Holding Corp. Ma 90% udziałów. Zasoby kopalni szacuje się na ok. 2 mld USD. Minister podkreślił, iż Namibia jest otwarta na każdego partnera gotowego przyczynić się do zwiększenia możliwości wydobywczych kraju. Zaznaczył, iż kraj jest stabilny politycznie, a wg ranking występującej w kraju korupcji jest na 45 miejscu w świecie, tzn. jednym z najwyżej notowanych krajów Afryki. Poruszono kwestie związane z korporacyjną odpowiedzialnością biznesu /CSR/. Minister podkreślił, iż firmy górnicze prowadzą szereg projektów mających na celu nie tylko wsparcie lokalnych wspólnot, ale także zwiększenie dostępności kształcenia oraz opieki medycznej. Co roku firmy górnicze przeznaczają na kształcenie zasobów ludzkich około 70 – 80 mln USD. Zachęcił również polskie firmy do bliższego zapoznania się z możliwościami rozwoju namibijskiego sektora energetycznego. Tym bardziej, iż regulacje dotyczące ochrony inwestycji należą do najbardziej efektywnych, jego zdaniem, w Afryce. Podkreślił, iż priorytetowym źródłem energii ma być energia ze źródeł odnawialnych. W zakresie produkcji energii elektrycznej Namibia jest zależna od importu z RPA. Jej celem długofalowym jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności energetycznej. Podkreślił, iż jest otwarty na współpracę z firmami geologicznymi, które byłyby gotowe do pojęcia eksploracji zasobów naturalnych.

W spotkaniu spotkaniu z ministrem industrializacji, handlu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Immanuelem Ngatjizeko wzięli udział Bernadette Artivor Dyrektor Wykonawczy/Zastępca Stałego sekretarza w Centrum Wspierania Inwestycji Namibii oraz sekretarz ministra Stalin Maharero. Pani Ambasador poinformowała o przebiegu dwudniowej wizyty, której głównym celem było dokonanie bliższego rozpoznania możliwości promocji polskich towarów, tj. rozwoju handlu pomiędzy oboma krajami oraz zidentyfikowanie potencjalnych możliwości inwestycyjnych, wśród których wskazano uzdatnianie surowców mineralnych, transfer technologii oraz wiedzy. Minister zaprosił przedsiębiorców z Polski do rozwijania działalności w Namibii, aby „dodać wartości” do działań realizowanych obecnie. Podkreślił, iż Namibia rozwija się dynamicznie pomimo licznych wyzwań. Regulacje prawne chronią inwestycje zagraniczne, a transfer zysków nie jest obwarowany ograniczeniami. Ponadto Namibia Investment Center jest instytucją, która w szczególny sposób ma ułatwiać działalność inwestorów w tym kraju, wspierać w kontaktach z administracją rządową i pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych choćby z wizami z prawem do pracy, czy założeniem firmy. Podkreślono, iż turystyka jest jednym z sektorów, gdzie są duże możliwości działania, jako że Namibia należy do najatrakcyjniejszych krajobrazowo krajów Afryki. Przypomniano, że ostatnia polska misja handlowa do Namibii miała miejsce w 2011 roku. Pan Minister zaprosił polskich przedstawicieli do udziału w konferencji inwestycyjnej, która zaplanowana jest na 9-10 listopada 2016 r. w Windhoek. Ustalono, iż WPHI wystosuje list do Namibia Investment Center z zaproszeniem dla firm namibijskich do odwiedzenia naszego kraju w ramach misji gospodarczej w 2017 roku. Stwierdzono, że jednym z największych wydarzeń targowych jest Windhoek International Agricultural Show, który odbywać się będzie na początku października.

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: REMIGIUSZ SKORUPKA Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert