Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWizyta wiceministra Jacka Boguckiego w RPA, udział w targach SAITEX- Africa’s Big Seven, Polski Pawilon Agencji Rynku Rolnego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marlena Wysocka | 2016-07-03 16:00:46
sektor rolno-spożywczy, eksport mięsa drobiowego, świadectwo zdrowia, owoce i warzywa, przetwórstwo, maszyny rolnicze, nawozy,

Wizyta wiceministra Jacka Boguckiego w RPA, udział w targach SAITEX- Africa’s Big Seven, Polski Pawilon Agencji Rynku Rolnego

W 17 – 20 czerwca br., przebywał w Johannesburgu z oficjalna wizytą Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sekretarz Stanu p. Jacek Bogucki.

W skład delegacji weszli również, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, dr Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MRiRW p. Tomasz Zmiejko oraz Starszy Ekspert w Departamencie Współpracy Międzynarodowe MRiRW p. Sylwia Zajączkowska-Jakimiak. W pierwszym dniu wizyty odbyły się rozmowy w Ministerstwie Rozwoju Wsi i Reformy Rolnej w Pretorii z udziałem p. ambasador A. Raduchowskiej-Brochwicz. Wieczorem w rezydencji p. Ambasador miała miejsce kolacja z udziałem dziennikarzy południowoafrykańskich m.in. p. Marka Allixa z Business Daily oraz Petera Fabriciusa z Financial Mail. Przybyli także Mr Gugile Nkwinti, Minister Rozwoju i Technologii Wsi i Reformy Rolnej, dyrektor generalny p. Mduduzi Shabane i zastępca dyrektora generalnego w Ministerstwie Rozwoju Wsi i reformy Rolnej p. Leona Archary. Również 17 czerwca przybyła do Johannesburga misja Agencji Rynku Rolnego, aby wziąć udział w targach sektora rolno-spożywczego i Africa’s Big Seven, które odbywały się w dniach 19-21 czerwca br. w Gallager Convention Centre w Johannresburgu. Jest to impreza targowa będąca częścią większego przedsięwzięcia South African International Trade Exhibition – SAITEX. W skład delegacji ARR weszli pp. Joanna Pietrzak-Pytlak, Magdalena Rowińska i Paweł Petrykowski oraz firmy OBST, SANTE, EkoVit, Miody Mazurskie, Hatchtrade. Natomiast firma Eltar z Warszawy, przedstawiciel organizatora targów w Polsce, przybyła z firmami Makro, Big Brands Group, Tan Viet, ATT. Ponadto, na stoisku WPHI promowano firmy, które przesłały wcześniej swoje materiały (katalogi i próbki): Polska Grupa Biznesowa Sp. z o.o., DUDA Polski Koncern Mięsny, Primat, AGUS Sp. z o.o., Mościbrody Zakład Mięsny.W piątek 17 czerwca, w siedzibie WPHI, odbyło się Seminarium na temat uwarunkowań rynku południowoafrykańskiego, a w szczególności dot. dostępu towarów rolno-spożywczych do rynku RPA, w którym wzięli udział przedstawiciele firm z Polski oraz przedstawiciele ARR. Seminarium poprowadził p. Paresh Pandya, manager Investment Promotion Mpumalanga Economic Growth Agency (MEGA).

Dnia 18 czerwca przedstawiciele firm biorących udział w misji gospodarczej ARR uczestniczyli w zorganizowanej przez WPHI wizytacji największych sieci dystrybucyjnych, Food Lovers’ Market, Pick’n Pay, Checkers, Spaar and Woolworth. Ów „store-check”, miał na celu poznanie lokalnego asortymentu. Następnie delegacja udała się na teren targów, aby zakończyć przygotowania stoisk. Po raz pierwszy w historii SAITEX – Africa’ Big Seven ARR zorganizował Polski Pawilon we współpracy z firmą ELTAR z Warszawy.

W dniu 18 czerwca Wiceminister MRiRW odwiedził dwa Agri-Parki, Tarlton, 15 km from Krugersdorp i Bakkersdal, 20 km from Randfontein. Wizyty zorganizowała Ambasada RP w Pretorii.

Targi SAITEX Africa’s Big Seven rozpoczęły się 19 czerwca br., w niedzielę. W uroczystości otwarcia targów wziął udział p. wiceminister Jacek Bogucki i towarzysząca mu delegacja, w tym pp. Ambasador, Kierownik WPHI oraz przedstawiciele misji gospodarczej ARR. Zorganizowane przez Władze Miasta Johannesburg, przecięcie wstęgi przez Wiceministra J. Boguckiego, Panią Ambasador, wraz z zaproszonymi ministrami południowo-afrykańskimi i Burmistrzem Johannesburga, przez wraz z zaproszonymi ministrami południowo-afrykańskimi, Burmistrzem Johannesburga, przedstawicielami organizatorów targów, w obecności mediów, symbolizowało otwarcie targów, Następnie Honorowi Goście zwiedzili stoiska targowa, w tym Joburg Market, gdzie odbyła się rozmowa z przedstawicielem Joburg Market, dotycząca możliwości eksportu m.in. polskich jabłek, (pomimo, iż RPA jest producentem jabłek poza sezonem odczuwa ich niedobór), po czym delegacja udała się do VIP Lounge, gdzie odbyło spotkanie z p. Elizabeth Thabethe, Wiceminister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw RPA, p. Andries Nel, Wiceministrem ds. Nadzoru Korporacyjnego i Spraw związanych z Tradycją RPA, p. Mcebisi Jonas, Wiceministrem Finansów RPA. Obecna była także p. Mary Pappayya, przedstawicielka Commonwealth Businesswoman Africa. Omawiano perspektywy ewentualnej współpracy w obszarze sektora rolno-spożywczego.

Po zakończeniu rozmów Polska Delegacja na czele z p. Wiceministrem udała się do Polskiego Pawilonu, gdzie p. Wiceminister spotkał się z polskimi wystawcami, a także z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego Południowej Afryki: p. Mike Burger, South Atlantic Meat Import and Export Ltd; p. Jeanne Buizenhaut, Eirenafrica, p. Spell Sigxaxhe, African Agri Council oraz przedstawicielami mediów. W tym czasie polskie firmy przeprowadzały rozmowy B2B i nawiązywały kontakty z potencjalnymi kontrahentami. Niektóre firmy, jak np. Sante, finalizowały rozmowy podjęte już przed targami.

Dnia 20 czerwca br., rano na terenie targów odbyło się Seminarium, zorganizowane przez Władze Miasta Johannesburg, do udziału, w którym zaproszono m.in. p. wiceministra J. Boguckiego i p. ambasador A. Raduchowską-Brochiwcz. Tematem Seminarium była „Konkurencyjność eksportu Johannesburga i dostęp do polskiego rynku. Polsko – południowoafrykańska współpraca”. Obecni byli: Minister Lindiwe Zulu z Ministerstwa Rozwoju i Technologii Małych Przedsiębiorstw (DSDB, Department Small Business Development), p. Ruby Mathang, radca Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ekonomicznego, dr Andre Gouws z Independent Economist. Podczas Seminarium p. Ambasador Anna Raduchowska- Brochwicz przedstawiła prezentację poświęconą polskiej gospodarce, wymianie handlowej oraz potencjalnej współpracy z RPA. Przedstawiła Polskę, jako kraj inwestycyjnie atrakcyjny i zachęciła do podejmowania współpracy gospodarczej. Głos zabrał również p. wiceminister Jacek Bogucki. W swoim wystąpieniu nt. „Przewagi konkurencyjne polskiego sektora rolno – spożywczego” zwrócił uwagę słuchaczy między innymi na to, że sektor rolno-spożywczy to jedna z najważniejszych polskich specjalności eksportowych, z około 13% udziałem w ogólnej wartości eksportu. Ponad 30% polskiej żywności jest eksportowana do ponad 70 krajów świata. Polskie rolnictwo ma wkład w bezpieczeństwo żywnościowe całej UE i świata. W 2015 r. wartość eksportu artykułów rolno - spożywczych wyniosła 23,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,7%. W 2014 r. wartość zagranicznej sprzedaży była na poziomie 21,9 mld EUR. Podkreślił, że Polska to w Unii Europejskiej pierwszy producent mięsa drobiowego, czwarty producent mleka, trzeci, co do wielkości producent zbóż, cukru i rzepaku. Na sukces polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym na sukces na arenie międzynarodowej wpłynęły między innymi: wysoka jakość artykułów rolno-spożywczych, przewaga cenowo kosztowa w eksporcie, elastyczność przemysłu przetwórstwa żywości w zakresie oferty asortymentowej, zmodernizowane rolnictwo i sektor przetwórczy, które pod względem nowoczesności wyprzedzają wiele krajów UE, wytwarzanie wyrobów w tradycyjny sposób i w oparciu o oryginalne receptury. Ponadto wpływ na budowę silnej pozycji polskiego rolnictwa na arenie europejskiej oraz światowej miały: restrukturyzacja polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego związana z akcesją do Unii Europejskiej, otwarcie dla polskich producentów dostępu do jednolitego rynku UE, racjonalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych pochodzących z UE oraz budżetu krajowego, wzrost skali produkcji gospodarstw rolnych, zasoby gruntowe, zasoby siły roboczej. Wystąpiła również przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego p. Magdalena Rowińska z prezentacją przedstawiającą polski sektor rolno-spożywczy pod kątem wymiany towarowej z RPA. Po wystąpieniach Delegaci wraz z p. Minister L. Zulu udali się do Polskiego Pawilonu, gdzie zaprezentowano polskie wyroby firm mających swoje stoiska. Po czym Delegacja, której towarzyszył przedstawiciel WPHI, p. Marlena Wysocka, udała się na spotkanie z południowoafrykańskimi przedsiębiorcami z branży rolno-spożywczej w firmie AFGRI South Africa. Spotkanie rozpoczęto prezentacją firmy AFGRI, którą przedstawił p. Vaughan McTaggart, kierujący Oddziałem Inwestycji i Rozwoju Korporacyjnego na terenie Afryki Bliskiego Wschodu. Omówił strukturę firmy, jej sposób działania, organizowania gospodarstw rolnych i produkcji rolnej, również w Zambii, Zimbabwe i Namibii. Podczas dyskusji p. Wiceminister podkreślił, że Polska i RPA mogą się uzupełniać w wymianie handlowej, ze względu na odmienność pór roku, mimo, że uprawia się te same owoce i warzywa są one dostępne w innym czasie, co stwarza pole do wymiany dla obu krajów. Zwrócił jednocześnie uwagę zebranych na to, iż Polska jest znaczącym producentem mięsa, szczególnie drobiu, zboża (pszenicy), maszyn rolniczych, traktorów i nawozów. Zaznaczył, że w Polsce gospodarstwa rolne są raczej małe i produkcja np. maszyn rolniczych jest dostosowana do małych gospodarstw, co doskonale odpowiada podejmowanym przez AFGRI działaniom- firma zrzesza rolników prowadzących małe gospodarstwa, pomagając im je prowadzić efektywnie. Przedstawiciel firmy Eireneafrica, p. Peter J. Snyman nawiązując do swej podróży do Polski już odbytej i nowej planowanej, omówił nawiązane z URSUSEM i PRONAREM kontakty, a także zaproponował zorganizowanie konferencji inwestycyjnej w Polsce lub RPA skierowanej do firm z sektora prywatnego i rządowego. Spotkanie zakończyło się obopólnym przyznaniem, że istnieje wiele obszarów potencjalnej współpracy.

Równolegle do Seminarium i spotkania w AFGRI odbywały się negocjacje w Głównym Instytucie Weterynarii, w których ze strony polskiej uczestniczył z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, dr. Krzysztof Jażdżewski oraz Kierownik WPHI w Johannesburgu, p. Andrzej Krężel. W trakcie rozmów, które prowadziła dr Mpho Maja, zastępca głównego dyrektora weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa ustalone zostały warunki, jakie musza spełniać polskie firmy, które planują eksport mięsa drobiowego z Polski do RPA. Tym samym po niemal czterech latach konsultacji pomiędzy służbami weterynaryjnymi udało się doprowadzić do podpisania weterynaryjnego Świadectwa Zdrowia dl mięsa drobiowego z Polski, otwierającego rynek RPA dla polskich producentów drobiu.

Kulminacyjnym momentem targów dla polskiej delegacji było uroczyste otwarcie Polskiego Pawilonu. Frekwencja dopisała, udział w uroczystości wzięło wielu zaproszonych gości, dystrybutorów sieci handlowych, przedstawicieli firm południowoafrykańskich, stowarzyszeń i organizacji handlowych sektora rolno-spożywczego.Uroczystość zapoczątkowała przemówieniem p. Ambasador Anna Raduchowska-Brochwicz podkreślając, że po raz pierwszy w historii targów Africa Big Seven Polska może pochwalić się pięknym stoiskiem narodowym i widoczną obecnością polskich firm. Pani Ambasador przedstawiła gościom firmy mające swoje stoiska i zachęciła przybyłych do spotkań i rozmów podczas lunchu sponsorowanego przez WPHI. Następnie zabrał głos p. Wiceminister Jacek Bogucki, który w trakcie swego wystąpienia zaanonsował zakończenie negocjacji dotyczących uzyskania weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego importowanego z Polski do RPA. Negocjacje zakończyły się sukcesem, co oznacza, że polskie firmy, które wcześniej zgłosiły się do Głównej Inspekcji Weterynaryjnej mogą już od teraz podjąć sprzedaż w RPA. Należy podkreślić, że zainteresowanie importem polskiego drobiu jest ponadprzeciętne.Po uroczystym otwarciu Polska Delegacja MRiRW udała się na konsultacje do Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, /MRLiR/, po czym udała się na lotnisko, a przybyli goście i wystawcy mieli okazję do rozmów, spotkań B2B i nawiązywania kontaktów. 

Dnia 21 czerwca podczas ostatniego dnia targów odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Farmerów AGRI South Africa w Johannesburgu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ARR: p. Paweł Petrykowski i p. Magdalena Rowińska, przedstawiciel firmy SANTE, dr Ben Bella Jaoko, Kierownik WPHI, p. Andrzej Krężel oraz I Sekretarz Marlena Wysocka. Gospodarzem i prowadzącym był p. Christo van der Rheede, z-ca dyrektora AGRI South Africa, który podczas prezentacji przedstawił aktualną sytuację rolnictwa w RPA oraz rolę AGRI. Zauważył, że sektor rolniczy RPA wymaga dużego nakładu pracy, a zatrudnia jedynie 4% ogółu siły roboczej, jednocześnie przyczyniając się do zaledwie 2,5% PKB. Wartość eksportu wzrosła o 6%, z 81300 mln ZAR w 2014 roku do 86090 mln ZAR w roku 2015, a głównymi partnerami handlowymi RPA są: Holandia, Wielkiej Brytania, Mozambik, Zimbabwe i Chiny. AGRI SA skupia rolników indywidualnych (niezależnie od koloru skóry i wyznania) z 9 prowincji, a także 24 organizacje towarowe. Swą działalność skupia na wspomaganiu rozwoju rolnictwa komercyjnego w RPA, rozwijaniu kompetencji rolników, rentowności gospodarstw oraz wspiera zaangażowanie sektora rolniczego w politykę krajową i zagraniczną. AGRI SA jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym: Unii Biznesu RPA, Międzynarodowej Izby Handlowej, Światowej Organizacji Rolników i Konfederacji Związków Rolniczych RPA.W trakcie dyskusji poruszono kwestie możliwych obszarów współpracy, wymiany doświadczeń, technologii, know-how. Zaproponowano zorganizowanie misji gospodarczej do Polski, która mogłaby być połączona z udziałem w Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA oraz nawiązanie kontaktu z Krajową Radą Izb Rolniczych.

Tegoroczne targi SAITEX-Africa Big Seven to niewątpliwy sukces promocyjny polskiego sektora rolno-spożywczego. Zorganizowanie pięknego Polskiego Pawilonu, obecność polskich firm, udział w seminarium przedstawiciela polskiego rządu, Sekretarza Stanu, wiceministra MRiRW, p. Jacka Boguckiego, ogłoszenie uzyskania świadectwa zdrowia dla polskiego drobiu, to najistotniejsze, ale nie jedyne pozytywne wydarzenia związane z targami. Kontakty zainicjowane podczas spotkań Polskiej Delegacji mają dużą szansę przełożyć się na konkretną współpracę między Polską i RPA w obszarze sektora rolno- spożywczego. Polskie firmy uczestniczące w targach skorzystały z przygotowanego dla nich seminarium, store check’u, spotkań B2B, co dało im sposobność do zapoznania się z lokalnym rynkiem, nawiązania kontaktów biznesowych.

 

 

 

 

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Warszawski Podolog

W klinice podologicznej w Warszawie specjaliści zajmują się zdrowiem stóp, w szczególności skóry...
Polska - SZCZECIN 2022-01-18 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Podolog

Podolog Warszawa kojarzy się wielu ludziom z kimś, kto ratuje stopy. Podolog Warszawa Jest to do...
Polska - SZCZECIN 2022-01-18 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Podolog w Warszawie

Specjalnością kliniki podolgicznej w Warszawie jest leczenie wielu różnych dolegliwości stóp. Pod...
Polska - SZCZECIN 2022-01-18 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert