Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWizyta robocza WPHI w Port Louis, Mauritius w dniach 17-18 października 2017, zorganizowana we współpracy z Agencją Enterprise Mauritius

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marlena Wysocka | 2017-10-27 12:43:48
mauritius, misja handlowa, it/ict, usługi finansowe, przetwórstwo spożywcze, tekstylia, przemysł jubilerski, farmacja, medycyna, turystyka, handel, import, eksport

Wizyta robocza WPHI w Port Louis, Mauritius w dniach 17-18 października 2017, zorganizowana we współpracy z Agencją Enterprise Mauritius

Wizyta robocza kierownika WPHI w Johannesburgu A. Krężel i I Sekretarz M. Wysockiej, w Port Louis, Mauritius w dniach 17-18 października 2017, zorganizowanej we współpracy z Agencją Enterprise Mauritius

 

W dniach 17 – 18 października 2017 r. odbyła się wizyta robocza kierownika WPHI A. Krężel i I Sekretarz M. Wysockiej w Port Louis, Mauritius, zorganizowana we współpracy z rządową agencją promocji handlu Enterprise Mauritius. Inspiracją jej organizacji była misja handlowa firm z Mauritiusa, zorganizowana przez Enrterprise Mauritius w maju 2017r., z udziałem producentów żywności, rumu i tekstyliów. Współorganizatorem ze strony polskiej była Konfederacja Lewiatan. Celem misji było zaprezentowanie Mauritiusa jako wiarygodnego partnera handlowego oferującego produkty wysokiej jakości oraz zwiększenie eksportu na rynek polski. Poprzednia wizyta przedstawiciela WPHI w Johannesburgu na Mauritiusie miała miejsce ponad cztery lata temu. Podjęcie działań przygotowujących misję handlową z Polski na Mauritius w 2018 r. było zasadne.

Podczas wizyty na Mauritiusie przeprowadzono spotkania i rozmowy bilateralne:

17 października 2017

  1.  Enterprise Mauritius - Arvind Radhakrishna, CEO Enterprise Mauritius,
  2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Integracji Regionalnej i Handlu Międzynarodowego - Adam Koodoruth, I Sekretrarz, Wydziału Rozmów Bilateralnych (Europa, Ameryki, Australia),
  3. Board and Investment Mauritius - Vinay Guddye, Head of Outward Investment; Radhakrishna Neelayya, Manager of Global Outreach,
  4. Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Ochrony Konsumenta – Technical Sections Analyst (Industry) Cadre. – Director of Industry Robindro Ghose.

18 października 2017

  1. Mauritius Tourism Promotion Agency, z Dyrektorem Agencji, Kevinem Ramkaloan oraz Ashwinem Cahoolessur, Tourism Promotion Officer,
  2. Financial Services Promotion Agency, w którym prócz przedstawicieli EM I WPHI uczestniczyli: Faraz Rojid, Manager of Product Development & Research i Nivesha Soebah, Senior Officer,
  3. Outsourcing & Telecommunications Association of Mauritius, z prezesem Kenem Arian,
  4. Mauritius Chamber of Commerce and Industry i zostało poprowadzone przez Raju Jaddoo, Sekretarza Generalnego. Uczestniczyli w nim: Faeeza Ibrahimsah, Manager of Communication and Promotion Division, Ashween K. Bunwaree, Chief Marketing Officer Mauritius Sugar Syndicate.

 

 

Ad 1. Pierwsze spotkanie miało miejsce 17-go października 2017r. w siedzibie Enterprise Mauritius /EM/, w Port Louis. http://sourcemauritius.com/ Wzięli w nim udział: Arvind Radhakrishna, CEO; Nitish Gobin, Division Manager; Rachna Ramkhalawon, Assistant Manager oraz przedstawiciele WPHI. Arvind Radhakrishna, CEO Enterprise Mauritius, agencji odpowiedzialnej za promocję i rozwój eksportu na Mauritiusie przedstawił główne założenia gospodarki kraju i plany ekspansji zawarte w aktualnej „Mauritius National Export Strategy 2017 – 2021. http://sourcemauritius.com/wp-content/uploads/2017/04/1_Mauritius-National-Export-Strategy_web-reduced.pdf EM postrzega Polskę jako strategiczne centrum Europy Środkowej i Wschodniej, z którego można prowadzić działania w regionie. Kluczowym towarem eksportowym Mauritiusa jest cukier brązowy i biały oraz melasa z trzciny cukrowej. Jednakże od szeregu lat podejmowane są wysiłki zmierzające do zdywersyfikowania gospodarki. Priorytetowe sektory, które rozwijają się dynamicznie w ostatnich kilkunastu latach to sektory finansowy: banki, ubezpieczenia fundusze inwestycyjne i hedgingowe, BPO, Call Centres, przemysł jubilerski, tekstylny, wytwórczy oraz tradycyjnie silny sektor turystyczny. Mauritius szczyci jednym z najwyższych PKB per capita w Afryce, 9,322 USD nominal, 20,525 PPP. Jest to także jeden z najstabilniejszych politycznie krajów Afryki. EPA zapewnia preferencyjne warunki handlu z Unią Europejską, a eksporterzy mogą korzystać z bezcłowego dostępu do rynków krajów UE. Dla ułatwienia eksportu wyrobów tekstylnych do Europy, Mauritius uruchomił system szybkiego wprowadzania do obrotu (Speedtomarket Scheme), inicjatywę rabatową, która obniża koszty o 40 procent dla operatorów tekstylnych i odzieżowych.

Nitish Gobin zreferował przebieg misji do Polski, zorganizowanej przy współpracy z Konfederacją Lewiat. W jej trakcie nawiązano kontakty, które już zaowocowały rozpoczęciem eksportu rumu do Polski. Prowadzone są rozmowy o podjęciu współpracy z LPP S.A., największą firmą odzieżową w Polsce, obejmującą 1700 sklepów, w skład której wchodzą marki: Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay. LPP S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.

Wspomniano, że ostatnio przyjęto misję handlowo-inwestycyjną z Czech, - grupę przedsiębiorców liczącą ok. 60 osób.

Omówiono możliwe formy współpracy, przede wszystkim rozważenie przygotowania misji handlowej polskich przedsiębiorców i producentów na Mauritius. Enterprise Mauritius podkreślił, że kluczowe dla nich sektory to: tekstylny, rolno – spożywczy, IT/ICT, usług finansowych, rolno-spożywczy, medyczny.

Strona maurytyjska jest żywo zainteresowana zintensyfikowaniem współpracy z Polską i poszukuje możliwych płaszczyzn takiej współpracy.

WPHI będzie kontynuować współpracę z Enerprise Mauritius, wspomagając ich działania i rekomendując zarówno KIG jak i Lewiatanowi podjęcie działań przygotowujących misję handlowa na Mauritius.

Ad 2. Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Integracji Regionalnej i Handlu Międzynarodowego prowadził Adam Koodoruth, I Sekretrarz, Wydziału Rozmów Bilateralnych (Europa, Ameryki, Australia). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa (brak wizytówek), Nitish Gobin i Rachna Ramkhalawon - Enterprise Mauritius, którzy wszystkie spotkania organizowali i we wszystkich uczestniczyli. A. Koodoruth poinformował, że strona maurytyjska jest zainteresowana zdynamizowaniem stosunków z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Planowana jest wizyta Ministra Seetanah Lutchmeenaraidoo w Rosji 13-go listopada 2017 i rozważana jest, również w związku z wizytą przedstawicieli WPHI w Port Louis, wizyta p. Ministra w Warszawie. Ambasada Mauritiusa w Berlinie ma ją zaproponować poprzez kanały dyplomatyczne. Mauritius jest zainteresowany rozmowami na temat umów bilateralnych z krajami Europy Środkowej i Wsch. Wspomniano, że Mauritius współpracuje z Estonią w celu wprowadzenia informatyzacji komunikacji dyplomatycznej oraz tworzenia sprawnej dyplomacji ekonomicznej. Udoskonalanie procesów komunikacji przedstawicielstw Mauritiusa ma ułatwiać promocję gospodarcza kraju realizowaną poprzez służby dyplomatyczne. Mauritius zamierza renegocjować EPA, która przyczyniła się do znacznego spadku obrotów handlowych w sektorze przetwórstwa ryb. Wg ACP Mauritius mógł importować tuńczyka z rejonu Karaibów, co EPA znacznie ograniczyła. Wcześniej połów i przetwórstwo rybne wynosiło 200 ton dziennie, obecnie jest to jedynie 50 ton. Podkreślono, że Mauritius posiada regulacji prawne i zachęty, sprzyjające inwestycjom. Szwajcarska farmaceutyczna firma Novatris właśnie otworzyła swą siedzibę na Mauritiusie, doceniając korzystne ku temu warunki inwestycyjno-finansowe.

Zwrócono uwagę na fakt, iż ostatnie znaczące kontakty między Polska i Mauritiusem sięgają lat 80-tych ubiegłego wieku. Natomiast w tym roku po misji handlowej w maju, na Mauritiusie gościło także czterech polskich dystrybutorów rumu, prowadzących sprzedaż do Niemiec i Holandii. Uczestniczyli oni w Festiwalu Rumu organizowanym we wrześniu.

Kończąc spotkanie A. Koodoruth poinformował, że w związku z przypadającą w 2018 roku 50-tą rocznicą uzyskania niepodległości planuje się promocję współpracy bilateralnej w formie tygodnia poświęconego wybranym krajom współpracującym z Mauritiusem. Wśród wybranych 12 krajów może znaleźć się również Polska, jeśli wyrazimy taką gotowość.

W związku z planowaną wizytą Ministra w Rosji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mauritiusa podejmie kroki celem jej rozszerzenia i włączenia Warszawy w plan wizyty.

Strona maurytyjska jest zainteresowana podjęciem rozmów zmierzających do podpisania umowy bilateralnej.

WPHI prześle sprawozdanie z wizyty HE Ambasadorowi RP w Pretorii oraz Ministerstwu Rozwoju i Ministerstwu Spraw Zagranicznych w celu ułatwienia nawiązania bezpośrednich kontaktów, w kontekście likwidacji WPHI w 2018 roku.

Zorganizowanie misji handlowej w trakcie polskiego tygodnia na Mauritiusie wydaje się doskonałą okazją do ożywienia współpracy między obydwoma krajami.

Ad 3. Spotkanie w siedzibie Board and Investment Mauritius, krajowej agencji promującej inwestycje rządowe i wspierającej inwestorów w realizacji projektów biznesowo- inwestycyjnych na Mauritiusie. http://www.investmauritius.com/ W tym celu BOI współpracuje z instytucjami rządowymi i sektora prywatnego, starając się podnosić konkurencyjność Mauritiusa w kontekście atrakcyjności dla napływu FDI. W spotkaniu uczestniczyli: Vinay Guddye, Head of Outward Investment; Radhakrishna Neelayya, Manager of Global Outreach, przedstawiciele Enterprise Mauritius i WPHI.

Vinay Guddye w przedstawionej prezentacji (po jej przesłaniu do WPHI zostanie opublikowana na PPE) omówił pozycję Mauritiusa, jako strategicznego partnera w wejściu na rynek afrykański. Dzięki swemu umiejscowieniu pomiędzy Afryką, Azją i Australią, Mauritius stopniowo przekształca się w centrum - hub dla inwestorów planujących swoje przedsięwzięcia w krajach Afryki, a także w Indiach. W ciągu ostatnich lat na przedmieściach Port Louis wyrosło miasto poza miastem, które nazwano „Cyber City”. Są to biura i siedziby firm wybudowane w ostatnich 15 – 17 latach. Jest to także miejsce, gdzie dynamicznie rozwijają się regionalne usługi finansowe, It i ICT - BPO. Mauritius posiada swoje strefy ekonomiczne m.in. w Senegalu, Ghanie, Cote d’Ivoire. Planowane jest zintensyfikowanie połączeń lotniczych i rozbudowa portów w formie platform - wokół Mauritiusa rocznie przepływa 44 tys. Statków, z czego w porcie zatrzymuje się jedynie 3 tys.

W przypadku organizowania misji handlowej na Mauritius, BOI byłby jednym z kluczowych partnerów. BOI ściśle współpracuje z Enterprise Mauritius, agencje się wzajemnie uzupełniają.

BOI jest służy pomocą inwestorom w zakresie inwestycyjno-prawnym i stanowi istotny kontakt dla WPHI.

Ad 4. Spotkanie w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Ochrony Konsumenta w Port Louis z dyrektorem R. Ghose. Poza przedstawicielami EM i WPHI, w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa (brak wizytówek). Po przedstawieniu zasad i zakresu działań Ministerstwa przez M. Ghose, przedyskutowano możliwe obszary współpracy. Poza zaproszeniem inwestorów, szanse upatruje się w przemyśle odzieżowym, szczególnie w zakresie projektowania (wymiany studentów, wykładowców, wyjazdy studyjne, targi), a także w przemyśle jubilerskim (udział w targach). Na Mauritiusie sektor jubilerski jest rozwinięty. Na rynku działa 10 znaczących firm eksportujących swe wyroby m.in do Francji i USA. Maurytyjska strona jest zainteresowana współpracą przy implementacji projektów z różnych sektorów i transferem know-how. Jedną z propozycji jest także współpraca przy projekcie „wioski farmaceutycznej”. Zgodnie przyznano, że przede wszystkim konieczne jest nawiązanie szerszych kontaktów, podpisanie MOU. Podkreślono wagę zaangażowania sektora prywatnego.

Wyraźne zainteresowanie i zaangażowanie w rozwijanie wzajemnych kontaktów na różnych płaszczyznach było odczuwalne tak samo mocno jak podczas poprzednich spotkań.

Celem spotkania było rozpoznanie potrzeb i obszarów współpracy, niezbędne podczas dalszych działań, np. organizacji misji na Mauritius.

18 października 2017

Ad 5. Spotkanie w siedzibie Mauritius Tourism Promotion Agency, z dyrektorem Agencji, Kevinem Ramkaloan oraz Ashwinem Cahoolessur, Tourism Promotion Officer. Mauritius przyjmuje 1,3 mln turystów rocznie, co jest równe liczbie mieszkańców Mauritiusa, z czego 40% stanowią turyści z Francji, Niemiec i UK. Liczba turystów z Polski znacznie wzrosła i stanowiła do końca września br. ok. 7000 (spodziewana liczba 10 000 do końca roku). Polska nie jest najważniejszym partnerem, ale w połączeniu z krajami skandynawskimi stanowi już znaczny potencjał. Tym bardziej, że w październiku linie KLM otwierają połączenia bezpośrednie na Mauritius z Amsterdamu.

Podkreślono, że mimo rozwoju sektora turystyki nigdy nie stanie się on wiodącym, ze względu na brak wystarczającej infrastruktury i uwarunkowania związane z możliwościami kraju. Mauritius pozycjonuje się jako ekskluzywna destynacja, dlatego ceny hoteli, posiłków, napojów w hotelach oraz usług są relatywnie wysokie.

W ostatnich latach dwukrotnie odbywały się w Warszawie spotkania B2B sektora turystyki organizowane przez Mauritius Tourism Promotion Agency wraz z liniami lotniczymi, ostatnie w kwietniu tego roku, organizatorem były linie tureckie i Emiratów Arabskich). Kolejne planowane są w przyszłym roku.

Kierownik WPHI zaproponował nawiązanie kontaktu z Polską Izbą Turystyki, jako partnerem do współpracy. MTPA ma swoje biura i przedstawicielstwa w kilku krajach europejskich, ale jeszcze nie w Polsce.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Turystyka nie wchodzi w zakres działań WPHI, jednak ze względu na liczbę polskich turystów przybywających obecnie na Mauritius, a także rosnący trend, nawiązane kontakty uznajemy za ważne.

WPHI skontaktuje PIT z MTPA, zachęcając do współpracy, mając na uwadze również fakt, że Polska może być potencjalnie interesującym kierunkiem turystycznym dla biznesmanów z Mauritiusa.

Ad 6. Spotkanie w Financial Services Promotion Agency, w którym oprócz przedstawicieli EM I WPHI uczestniczyli: Faraz Rojid, Manager of Product Development & Research i Nivesha Soebah, Senior Officer.

F. Rojid poinformował o trwających obecnie przekształceniach, które mają na celu połączenie wszystkich agencji zajmujących się promocją rozwoju sektora usług finansowych, w jedną instytucję, objętą wspólnym zarządem, podlegającą Ministerstwu Finansów i Rozwoju Ekonomicznego, która ma nosić nazwę Economic Development Board. Zamiarem jest usprawnienie i skoordynowanie działań poszczególnych agencji.

Po raz kolejny zarekomendowano system zachęt dla inwestorów, zaznaczając, że wielu inwestorów zagranicznych planujących ekspansję na rynki afrykańskie decyduje się na lokalizację siedziby zarządu na Mauritiusie. Wyspa jest postrzegana jako „tax heaven”, mimo, iż obecnie wdrożyła wszelkie standardy OECD dotyczące automatycznej wymiany informacji finansowych w zakresie spraw podatkowych i stosuje się do wszelkich wymogów dotyczących transparentności rynków finansowych wymaganych przez OECD, poinformował polskich gości Faraz Rojid, zachęcając do promowania Mauritiusa, jako miejsca dla zakładania działalności gospodarczej w sektorze finansów, także w przypadku planowania działalności w krajach SADC.

Spotkanie ważne w perspektywie organizacji misji handlowej w przyszłości.

Ważny kontakt dla ewentualnych inwestorów i przedsiębiorców z Polski.

 

Ad 7. Spotkanie z prezesem w Outsourcing & Telecommunications Association of Mauritius, Kenem Arian, dotyczyło zainteresowania strony maurytyjskiej rozwojem i implementacją nowych technologii, m.in. aplikacji mobilnych; podnoszeniem kompetencji i otwarcia na inwestorów (call centers). Na Mauritiusie przypada 1,7 telefonów komórkowych na osobę. Przy czym obserwuje się spadek ilości połączeń międzynarodowych na rzecz kontaktów
z użyciem Internetu (np. What’sApp). OTAM jest przedstawicielem sektora prywatnego, działającym od 13 lat. Sektor outsourcingowy skupia ponad 350 firm i zatrudnia ponad 18 tys. ludzi. Usługi skierowane są na rynek europejski i Indie.

Sektory IT/ICT, BPO services należą do priorytetowych w Polsce. Możliwe wydaje się nawiązanie relacji w tym obszarze i bliższe rozpoznanie włączenia się polskich firm w aktywny rozwój tego sektora na Mauritiusie.

Polskie firmy, posiadające doświadczenie na rynku outsourcingowym¸ mogą być ciekawy partnerami dla firm na Mauritiusie.

Ad 8. Ostatnie spotkanie odbyło się w Mauritius Chamber of Commerce and Industry i zostało poprowadzone przez Raju Jaddoo, Sekretarza Generalnego MCCI. Uczestniczyli w nim: Faeeza Ibrahimsah, Manager of Communication and Promotion Division, Ashween K. Bunwaree, Chief Marketing Officer Mauritius Sugar Syndicate, Nitish Gobin, Division Manager; Rachna Ramkhalawon, Assistant Manager oraz przedstawiciele WPHI.

MCCI jest najstarszym stowarzyszeniem reprezentującym prywatny biznes na Mauritiusie. Powstało w 1850 roku i jest w 100% prywatne. Wybory zarządu odbywają się dorocznie. Zasadniczą rolą MCCI jest obrona i promocja interesów swoich członków. Członkostwo jest podzielone na osiem głównych grup reprezentujących główne sektory gospodarki Mauritiusie: handel, przemysł, usługi finansowe, turystyka, logistyka, ICT, rozwój nieruchomości i inne usługi biznesowe. MCCI jest otwarte na współpracę. Chętnie zaangażuje się podczas ewentualnej misji gospodarczej organizowanej przez stronę polską. P.R. Jaddoo poinformował, że uczestniczył w Kongresie w Katowicach i ma pewne rozeznanie dotyczące warunków polskich.

Mauritius Sugar Syndicate skupia producentów cukru z trzciny cukrowej i 4 cukrownie. Jest prywatną, niezależną organizacją zarządzaną przez jej członków. Eksport cukru do Polski stanowi obecnie 4800 ton rocznie. Lokalna produkcja to 600.000 ton rocznie, z czego 530.000 ton jest eksportowane, głównie doi krajów UE. Dla potrzeb przetwórstwa Mauritius sprowadza Brakujący, nieprzetworzony cukier sprowadzany jest z Brazylii. Mauritius eksportuje cukier do 60 krajów na świecie. Cukier wysyłany do Polski wraca np. w produktach firmy Sante, która eksportuje na Mauritius płatki śniadaniowe.

Kierownik A. Krężel zaproponował udział w targach Polagra (WPHI prześle stosowne informacje) oraz nawiązanie kontaktu z KIG oraz innymi instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, np. Lewiatan.

Współpraca z MCCI może okazać się nieoceniona podczas realizacji misji handlowych z czy do Polski.

MCCI stanowi źródło kontaktu dla indywidualnych firm, chcących nawiązać współpracę z partnerem biznesowym na Mauritiusie.

Celem wizyty było rozpoznanie możliwości i potencjalnych obszarów współpracy, zwiększenia obrotów handlowych pomiędzy Polską a Mauritiusem. Wizyta spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów mautrytyjskich, otwartych na podejmowanie działań prowadzących do ożywienia stosunków dwustronnych.Wydział podejmie kroki zmierzające do realizacji misji handlowej polskich firm na Mauritius w przyszłym roku, jednakże od 1 lutego rozpoczyna się likwidacja WPHI w Johannesburgu.

 

Pliki do pobrania

1Mauritius-National-Export-Strategyweb-reduced
pdf | 5.37 MB
Pobierz
ICT-Presentation28-June-2017
neu | 4.89 MB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pozycjonowanie stron Warszawa

Skuteczne pozycjonowanie serwisów firmowych w Warszawie. Zapraszamy do współpracy.
Polska - SZCZECIN 2021-12-02 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Specjalista SEO

Od 2005 roku CEO, główny strateg i analityk w agencji Wild Moose, która w 2015 r. odebrała nagrod...
Polska - SZCZECIN 2021-12-02 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Pozycjonowanie stron

Chcesz, aby Twoja strona dotarła na czołowe miejsca w wyszukiwarce Google? Wypełnij formularz dar...
Polska - SZCZECIN 2021-12-02 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert