Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Misja handlowa do Lusaki i Livingston w Zambii, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz WPHI w Johannesburgu w dniach 20-24.11.2016

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marlena Wysocka | 2016-11-30 13:25:51
  zambia, misja, kig, krajowa izba gospodarcza, przemysł obronno-zbrojeniowy, transport, logistyka, maszyny rolnicze, energia, elektryfikacja

  Misja handlowa do Lusaki i Livingston w Zambii, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz WPHI w Johannesburgu w dniach 20-24.11.2016

  Krajowa Izba Gospodarcza wraz z WPHI w Johannesburgu, przy wsparciu Ambasady RP w Pretorii, Wysokiej Komisji Zambii oraz Konsulów Honorowych RP w Zambii i Zambii w Polsce, zorganizowała misję handlową do Zambii w dniach 20 – 24 listopada 2016 r.

  Celem misji było nawiązanie bliższych kontaktów w sektorach reprezentowanych przez firmy biorące udział, tj. energetycznym, rolno-spożywczym, obronnym. Uzyskanie informacji poprzez spotkania w wybranych ministerstwach Zambii na temat programów i projektów, jakie nowy rząd Zambii zamierza realizować w najbliższych latach. Zidentyfikowanie możliwości współpracy korzystnej dla polskich i zambijskich partnerów poprzez spotkania biznesowe.

  W misji wzięły udział następujące firmy: Polsko-Afrykańska Izba Handlowa „ProAfrica” z Poznania – p. Magdalena Pałuszek, Electric Sp. z o.o. z Konina – p. Karol Byczyk, Eltel Networks Energetyka S.A. z Olsztyna p. Jan Piotrowski, Feerum S.A. z Chojnowa p. Dawid Pokrywka, Fundacja Światło dla Afryki z Głoskowa - p. Anna Maria Rożek, firma Polytra NV z Antwerpii – p. Aleksandra Mleczak, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. pp. Aleksandra Jankowska – prezes, i Andrzej Marszk – wiceprezes, firma Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich p. Cezary Dominiak, Ursus S.A. pp. Monika Kośko, wiceprezes i Michał Nidzgorski – Zastępca Dyrektora Handlowego. W misji uczestniczył przewodniczący Polsko-Zambijskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP poseł Killion Munyama. Ministerstwo Rozwoju reprezentował zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej p. Marcin Jankowski, Ambasadę RP w Pretorii pp. ambasador Anna Raduchowska-Brochwicz i kierownik referatu polityczno-ekonomicznego Krzysztof Bielaj, KIG pp. ambasador Jan Wieliński oraz koordynator projektu Anna Derbin, a Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu kierownik Andrzej Krężel.

  W pierwszym dniu misji odbyło się spotkanie z polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi firmy w Zambii, w tym z działającą na terenie Zambii firmą ZBM Inwestor Zastępczy S.A. – p. Krzysztof Kaźmierczak, Blu Rock Mining Services p. Kris Jędrzejczyk, a także Polakami pracującymi w Zambii, w tym z Ojcami Salezjanami pracującymi na misjach w Zambii. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń na temat życia oraz prowadzenia działalności biznesowej w Zambii, a także specyfiki i kultury biznesu.

  W dniu 21 listopada br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bez udziału Kierownika WPHI. Popołudniowe spotkanie rozpoczął biznes lunch, po czym rozpoczęło się Biznes Forum /BF/, które poprowadził Kierownik WPHI. W trakcie BF podpisane zostało Memorandum of Understanding pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Izbą Handlu i Przemysłu Zambii /ZCCI/. W ramach programu BF wicedyrektor M. Jankowski zaprezentował aktualną sytuację gospodarczą naszego kraju, że szczególnym uwzględnieniem Planu Morawieckiego, p. Ambasador scharakteryzowała relacje Polska – Zambia, przedstawiciel ZCCI omówił możliwości współpracy gospodarczej z tym krajem, a ambasador Wieliński przedstawił działalność KIG. Po części oficjalnej firmy miały możliwość prowadzenia rozmów bezpośrednich. Wieczorem, uczestnicy Misji spotkali się na kolacji w Lilay Lodge pod Lusaką, co było dogodną okazją do omówienia rezultatów pierwszego dnia misji.

  W dniu 22 listopada br. miały miejsce spotkania w Ministerstwie Obrony, Ministerstwie Rolnictwa oraz Ministerstwie Energetyki. Przed południem Zambia Development Agency zorganizowało spotkanie z polskimi firmami mające na celu zaprezentowanie możliwości inwestowania w Zambii. Głównym mówcą był dyrektor generalny ZDA p. Patrick Chisanga.

  Spotkanie w MON Zambii było okazją do zaprezentowania potencjału firmy Rosomak. Uzgodniono, iż będą prowadzone rozmowy mające na celu rozeznanie możliwości bliższej współpracy. Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy w ostatnich dniach przejęli cesją kontrakt podpisany w wyniku wygranego przetargu przez African Security Academy, polską firmę, która miała dostarczyć nowe mundury dla Armii Zambijskiej, jednakże nie zdołała zapewnić finansowania dla realizacji tego kontraktu, którego wartość wynosi 40 mln USD. Rozmowy PSSE w MON Zambii przyniosły również wstępne ustalenia, iż firmy działające w Strefie będą dostarczały m.in. karetki dla potrzeb zambijskich sił zbrojnych. W spotkaniu brali udział p. Ambasador RP w Pretorii, poseł K. Munyama, Kierownik WPHI i Kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego ambasady RP w Pretorii, którzy także brali udział w kolejnych dwóch spotkaniach w pozostałych ministerstwach.

  W spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa wzięli udział Polsko-Afrykańska Izba Handlowa „ProAfrica” z Poznania, Electric Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., Feerum S.A. z Chojnowa, Fundacja Światło dla Afryki, firma Polytra NV, Ursus S.A. Przedstawiciele Ursusa zaprezentowali p. minister Dorze Siliya możliwości rozwoju współpracy polegające na montowaniu traktorów w najprostszym możliwym modelu, który jest odpowiedni dla potrzeb przeciętnego rolnika zambijskiego. W wyniku zakończenia negocjacji pomiędzy Ministerstwem Finansów RP a Rządem Zambii, uzgodnione zostało przyznanie kredytu rządowego w wysokości 100 mln USD na mechanizację rolnictwa w Zambii. Kredyt Rządu polskiego ma na celu aktywizację rolnictwa zambijskiego. Pozwoli także na uruchomienie montowni traktorów, polskiej firmie, która będzie zwycięzcą przetargu na dostawę maszyn i urządzeń rolniczych dla zambijskich farmerów. Propozycja Ursusa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem Pani Minister. Podobnie oferta firmy FEERUM, która specjalizuje się w budowie silosów magazynujących ziarno wywołała bardzo pozytywną reakcję. Pani Minister podkreśliła, iż Zambia potrzebuje rozwoju możliwości składowania ziarna, a w przyszłości również jego przerobu w poszczególnych prowincjach, aby unikać wysokich kosztów transportu, co ma miejsce obecnie. Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, co pozwala sądzić, iż polskie firmy mają pozytywne perspektywy rozwoju działalności w sektorze rolniczym.

  Kolejnym spotkaniem zorganizowanym w ramach misji była wizyta przedstawicieli firmy Eltel Networks Energetyka S.A w ZESCO, rządowej spółce odpowiedzialnej za produkcję, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej w Zambii. Eltel International, jest firmą szwedzką, która działa w Polsce jako Eltel Networks Energetyka S.A. specjalizując się w budowie sieci przesyłowych wysokiego napięcia. Uzgodniono, iż ZESCO przedstawi Eltel wykaz projektów, jakie mają być podejmowane w przyszłości, a nie są jeszcze w fazie ogłoszenia o przetargu publicznym. Eltel zapozna się z możliwościami wykorzystania swojego potencjału w Zambii.

  W trakcie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Energetyki, które było ostatnim spotkaniem w Lusace, omówiono możliwości inwestycyjne w sektorze energetycznym. Pracownicy Ministerstwa (brak wizytówek) przekazali uczestnikom misji dokumenty stanowiące trzon strategicznych postanowień Rządu Zambii dotyczących możliwości inwestowania i współpracy w tym sektorze.

  W dniu 23 listopada delegacja udała się do Livingston, gdzie miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Victoria Falls University. Otwierając spotkanie Kierownik Dziekanatu p. Nyaywa podkreślił, iż Livingston jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast w Zambii, jeśli chodzi o inwestycje w sektorze turystycznym. W trakcie spotkania p. Ambasador zachęciła Zambijskich przedsiębiorców do bliższej współpracy z firmami z Polski oraz do kontaktów z WPHI. Pan Wicedyrektor podkreślił, iż gospodarcza współpraca pomiędzy Zambią a Polską stwarza obecnie duże możliwości także ze względu na linię kredytową przyznaną przez polski rząd, ale również w rezultacie niniejszej misji pojawiają się nowe możliwości współpracy. Wicedyrektor M. Jankowski poprosił przedstawicieli polskich form o przedstawienie zambijskim partnerom ich profili działalności. Burmistrz Livingston p. Eugene Mapuwo podziękował polskim firmom za przyjazd do miasta oraz poprosił miejscowych przedsiębiorców, aby wyrazili swoje oczekiwania współpracy z polskimi partnerami. Wspomniał także, że współpraca Victoria Falls University of Technology z Uniwersytetem w Bydgoszczy sprawia, iż studenci zambijscy mogą wyjeżdżać do Polski na stypendia naukowe. Obecna na spotkaniu p. Namakau Siyanga, wiceprezes Livingston Chamber of Commerce podkreśliła, iż firmy w Livingston są gotowe do współpracy z polskimi partnerami. W trakcie rozmów B2B ustalone zostały dalsze formy współpracy.

  Następnie delegacja udała się do Victoria Falls University of Technology /VFUT/, gdzie wicekanclerz uniwersytetu Gertrude Mwangala Akapelwa przedstawiła przybyłym gościom z Polski działalność uniwersytetu, plany rozwoju i zaprosiła polskich biznesmenów do inwestowania w Livingston oraz do współpracy z VFUT w ramach przedsięwzięć gospodarczych, które pozwolą VFUT dofinansowywać swoich studentów, którzy w większości nie mają pełnych możliwości uiszczania czesnego wynoszącego 1200,00 USD czesnego. Uniwersytet planuje także budowę nowego kampusu. Do tego projektu Pani Wicekanclerz również zachęcała polskie firmy.

  Rezultaty misji do Zambii, wynikające ze spotkań w Ministerstwach, instytucjach rządowych oraz z firmami zambijskimi, dowodzą, iż jest to, obok targów, jedna
  z najefektywniejszych form promocji rozwoju wymiany handlowej. W rezultacie misji wyraźnie także daje się zauważyć, że Polska i Zambia nie mają satysfakcjonującej bilateralnej infrastruktury prawnej. Można rozważyć rozpoczęcie rozmów o umowie dwustronnej w sprawie rozwoju stosunków gospodarczych oraz umowie o ochronie inwestycji, szczególnie, jeśli polskie firmy rozpoczną procesy inwestycyjne w Zambii, a na to się zanosi. Wyraźnie widoczne jest istotne znaczenie udziału w misjach wysokich przedstawicieli resortów zajmujących się promocją eksportu, MSZ, MR. Wsparcie Ministerstw sprawia, że firmy chętniej decydują się na udział w misjach. Warte rozważenia jest stworzenie programu rocznego misji handlowych, w którym to program wpisywaliby się KIG, PAIiIZ, MSZ, a koordynowałby to MR w oparciu o WPHI na świecie. Pozwoliłoby to ustalić porządek realizacji misji i je skoordynować. Niestety dosyć często nie mamy informacji o uczestnikach, a podejmowane na ostatnią chwilę działania organizacyjne skutkują niejednokrotnie sporymi wyzwaniami już w trakcie realizacji programu na miejscu, jak to miało miejsce w Lusace. W przekonaniu współorganizatorów misji KIG i WPHI, przedsięwzięcie pozwoliło na osiągniecie zakładanych celów, jednakże niezwykle istotne będą kolejne kroki podejmowane przez firmy i tutaj WPHI jest gotowy do wsparcia tych aktywności.

   

  Pliki do pobrania

  Zambian Daily Mail
  pdf | 1.72 MB
  Pobierz
  Times of Zambia
  pdf | 788.56 KB
  Pobierz

  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

  Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
  Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

  Conductor rails UNILIFT-UCR

  Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
  Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

  Conductor rails UNILIFT-UCR

  Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
  Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert